Stichting ter behoud, bevordering en ontwikkeling van de Hollandse hoboschool.

Jaap Stotijn is de grondlegger van de Hollandse hoboschool. Hij heeft zoveel invloed gehad dat bijna iedereen die nu hobo speelt in Nederland wel iets van deze traditie heeft meegekregen. Je kunt wel stellen dat de Hollandse school Nederlands cultureel erfgoed is. Daar mogen we best trots op zijn maar we moeten er ook zorgvuldig mee omgaan.

 

Stichting Hollandse hoboisten wil een bijdrage leveren aan dit cultureel erfgoed door een platform te bieden aan alle Hollandse hoboisten en door de Hollandse hoboschool te ondersteunen.

Dit kan op vele manieren: door hoboisten samen te brengen, informatie te verstrekken, nieuwe ontwikkelingen te

ondersteunen en kennis te vergaren en verspreiden.

 

Inmiddels hebben al veel hoboisten en liefhebbers van de

Hollandse school hun steun verklaard aan de stichting.

We hopen dat velen volgen!